W przypadku przyznania, patent będzie obowiązywał w wybranych przez Bacteromic państwach - stronach Konwencji o patencie europejskim, podano.

"Patent, udzielony po spełnieniu powyższych warunków, oznaczać będzie dla Bacteromic wyłączność na komercyjne wykorzystanie geometrii segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych. Testy te obejmują identyfikację oraz testowanie oporności na antybiotyki. Każdy segment może zawierać antybiotyk (lub ich kombinację) o danym stężeniu (stężeniach). Pojedynczy chip obejmuje wiele segmentów inkubacyjnych zawierających przykładowo różne antybiotyki w różnych stężeniach, co pozwala wykryć antybiotykooporność i wyznaczyć minimalne stężenie hamujące (MIC) każdego z antybiotyków i bakterii" - czytamy w komunikacie.

Bacteromic prowadzi działania zmierzające do uzyskania patentu na ww. rozwiązanie również na terenie krajów pozaeuropejskich, dodano.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)