"Cena sprzedaży udziałów stanowi wartość aktywów netto określoną w bilansie BDH Development, który zostanie sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości według stanu na dzień, w którym zawarta została umowa sprzedaży udziałów (bilans zamknięcia). Strony przyjęły, że w dniu zamknięcia wartość aktywów netto spółki wynosi 7 000 000 zł (szacowana cena sprzedaży)" - czytamy w komunikacie.

Jeżeli zgodnie z bilansem zamknięcia wartość aktywów netto spółki będzie niższa niż szacowana cena sprzedaży, kwota różnicy zostanie zapłacona Archicom Polska przez mBank tytułem zwrotu nadwyżki ceny. Analogicznie, w przypadku gdy wartość aktywów netto BDH Development będzie wyższa niż szacowana cena sprzedaży, kwota różnicy zostanie zapłacona mBank przez Archicom Polska tytułem ceny, podano również.

"Ponadto od dnia nabycia przez Archicom Polska wszystkich udziałów spółki BDH Development do dnia 30 czerwca 2022 roku obowiązuje poręczenie, którego Archicom Polska udzieliła na rzecz mBanku w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy kredytu zawartej przez ten bank z BDH Development" - czytamy dalej.

BDH Development spółka z o.o. została powołana w celu zagospodarowywania i sprzedaży nieruchomości przejętych w drodze restrukturyzacji lub windykacji kredytów inwestycyjnych. Działalność spółki koncentruje się wokół przejętych nieruchomości.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. W 2019 r. deweloper sprzedał łącznie 1 462 lokale i podpisał 1 382 akty notarialne przekazania mieszkań.

(ISBnews)