"Zgodnie z umową wartość dofinansowania wynosi 10,7 mln zł, wkład własny emitenta na realizację projektu to co najmniej 1,2 mln zł, całkowita wartość projektu to ok. 11,9 mln zł netto. Kwota dofinasowania stanowi do 90% wartości netto całego projektu" - czytamy w komunikacie.

Planowany termin zakończenia projektu - nie później niż koniec lutego 2021 r. Planowane wdrożenie produktu to I-II kwartał 2021 r., podano również.

Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

(ISBnews)