"W zawartej umowie strony jednocześnie ustaliły, że po przeniesieniu własności udziałów kupujący nie będzie miał roszczeń wobec sprzedającego w odniesieniu do istniejących zobowiązań Medi-Lynx, w tym ok. 9,8 mln USD zobowiązań Medi-Lynx wobec emitenta (stan na 30 listopada 2020 r.), które będą regulowane w miarę odzyskiwania rentowności przez Medi-Lynx" - czytamy w komunikacie.

Od 31 grudnia 2020 r. spółka rozpoczęła konsolidację wyniku finansowego Medi-Lynx w 100%.

"W ocenie zarządu, przejęcie pośredniej kontroli nad 100% udziałów w Medi-Lynx jest w interesie spółki i pozwoli w przyszłości na maksymalizację korzyści wynikających ze zmian modelu biznesowego wdrażanych w ostatnich 24 miesiącach oraz z planowanej na 2021 komercjalizacji nowych produktów i rozwiązań" - czytamy dalej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)