"Na dzień publikacji niniejszego raportu obiekty rekreacyjno-sportowe są zamknięte na wszystkich rynkach segmentu Zagranica, a program MultiSport pozostaje zawieszony. Liczba kart sportowych na poszczególnych rynkach na dzień przed wprowadzeniem aktualnych ograniczeń kształtowała się następująco: Czechy: 134,8 tys. szt. (ponowne zamknięcie obiektów sportowych od 18.12.2020); Słowacja: 18,4 tys. szt. (ponowne zamknięcie obiektów sportowych od 19.12.2020); Bułgaria: 86,9 tys. szt. (zamknięcie obiektów sportowych od 28.11.2020); Chorwacja: 13,7 tys. szt. (zamknięcie obiektów sportowych od 28.11.2020)" - czytamy w komunikacie.

Spółka dodała także, że w okresie zawieszenia programu MultiSport spółki z Grupy Benefit Systems nie pobierają opłat za karty sportowe.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,53 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)