"Jesteśmy w trakcie budżetowania na nowy rok 2021. Dla nas on się właściwie jeszcze nie zaczął, dopiero od 1 lutego 2021 się zacznie. Zakładamy, że ten capex będzie w okolicach 200 mln zł plus. W istotnej części będzie to capex odtworzeniowy, a jednocześnie bardzo mocno ukierunkowany na rozwój naszego e-commerce" - powiedział Czyczerski podczas wideokonferencji.

Na początku roku w przyjętej strategii na lata 2020-22 "GO.22", spółka zakładała średnio 150-200 mln zł nakładów inwestycyjnych rocznie.

CCC nie wyklucza także sprzedaży pakietu mniejszościowego w e-obuwie.

"Jeżeli chodzi o sprzedaż pakietu akcji e-obuwie, to nie wykluczamy takiej ewentualności. W kwietniu mamy refinansowanie bankowe i to jest opcja, która mogłaby pomóc w refinansowaniu. Żadne decyzje nie zostały jednak podjęte w tym względzie" - powiedział wiceprezes CCC ds. rozwoju i strategii Karol Półtorak.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)