"Opinia kredytowa Moody's wskazuje, że przyjęta przez nas zmiana strategii w kierunku energii odnawialnej i źródeł niskoemisyjnych była decyzją, która bezpośrednio przekłada się na stabilność finansową i wysoką wiarygodność kredytową Grupy PGE" - powiedział prezez PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie. Analitycy Moody's pozytywnie ocenili nową strategię Grupy PGE, która zakłada, rozwój źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych oraz osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. "Zdolność kredytową Grupy PGE wzmacnia jej dominująca rola na polskim rynku energetycznym oraz pozycja lidera w segmentach wytwarzania energii, ciepła sieciowego oraz sprzedaży energii. Istotna jest także przewidywalność zysków, ze względu na fakt że około 50% zysku EBITDA pochodzi z segmentów regulowanych - Dystrybucji i Ciepłownictwa. Atutem PGE jest niski poziom dźwigni finansowej (poziom przepływów z działalności operacyjnej FFO za ostatnie 12 miesięcy do długu netto na koniec III kwartału 2020 r. wynosił 79%)" - czytamy dalej. Według Moody's, znaczącym wyzwaniem dla Grupy PGE będzie zarządzanie złożonym procesem zmiany strategii spółki, kwestia wydzielenia aktywów węglowych oraz realizacja dużych inwestycji w farmy wiatrowe na morzu. Jednak stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla założenie, że PGE utrzyma wskaźniki zadłużenia na właściwym poziomie, podano także. Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. (ISBnews)