"Zamawiającym jest Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Termin realizacji inwestycji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych)" - czytamy w komunikacie.

W osobnym komunikacie Ministerstwa Infrastruktury czytamy, że zadanie realizowane jest w systemie projektuj i buduj. To oznacza, że wykonawca musi przygotować dokumentację projektową do wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie tej decyzji przewidziane jest na III kw. 2022 r., a prace budowlane zaplanowane na lata 2022-2024.

W ramach S19 Ploski - Haćki powstanie 8,9 km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej po dwa pasy ruchu każda. Nowa trasa wybudowana zostanie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19. Zrealizowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (para) - Haćki Wschód i Haćki Zachód. Wybudowanych zostanie 13 obiektów inżynierskich, z czego dziewięć będzie pełniło funkcję przejść dla zwierząt. Taką funkcję będzie też pełnił prawie 215-metrowy most na rzeczką Orlanka i jej terenami zalewowymi. Rodzaj nawierzchni (asfaltowa lub betonowa) wybierze wykonawca, wymienia resort.

Przypomina, że odcinek Ploski - Haćki to kolejne zadanie, które przechodzi do fazy realizacji. Od końca ubiegłego roku w realizacji są już trzy podlaskie odcinki S19: Białystok Zachód - Księżyno, Księżyno - Białystok Południe oraz Białystok Południe - Ploski. W sumie to blisko 46 km drogi ekspresowej i 13,7 km nowego przebiegu drogi krajowej nr 65 klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).

W 2020 r. GDDKiA ogłosiła dziesięć przetargów obejmujących realizację odcinków drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim. Łącznie to ponad 151 km dróg, z czego 134 km to odcinki drogi ekspresowej S19, a blisko 17 km to dwa odcinki dróg krajowych klasy GP - DK65 i DK66, które powstaną w związku z budową S19.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)