"Informujemy o opłaceniu w dniu 1 lutego 2021 r. wszystkich umów objęcia akcji serii D, tj. 5 500 000 sztuk akcji po cenie 4,20 zł. W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii D, emitent pozyskał 23 100 000 zł (przed odliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty)" - czytamy w komunikacie.

21 stycznia Quercus TFI podjął uchwałę w sprawie zasad emisji do 5,5 mln akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ale z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy. Jak informował Quercus TFI w sierpniu 2020 r., kiedy akcjonariusze zdecydowali o emisji, jej celem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój sieci dystrybucji, konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenie agenta transferowego.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)