"Wartość netto kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 55,697 mln zł na koniec grudnia 2020 r., wzrost o 9% r/r. W ramach tej pozycji złotowe kredyty hipoteczne wzrosły dynamicznie o 22% r/r, a kredyty konsumpcyjne spowolniły do 2% r/r." - czytamy w raporcie.

Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych była znacznie większa niż w 2019 roku i wyniosła 6,8 mld zł, co przełożyło się na wzrost w skali roku o 57%, przy czym sprzedaż IV kw. 2020 osiągnęła nowy, rekordowy poziom wartości kredytów tzn. 2,1 mld zł.

Udział walutowych kredytów hipotecznych (bez kredytów przejętych z Euro Banku) w kredytach brutto ogółem spadł w ciągu roku do 17,4% w grudniu 2020 r. z poziomu 19,2% w poprzednim roku, podano także.

Wartość netto kredytów konsumpcyjnych wyniosła 15,296 mln zł, rosnąc o +2% r/r.

"Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych spowolniła i wyniosła 4,6 mld zł w roku 2020 (-7% r/r). Na tę ostatnią kategorię w największym stopniu miała wpływ pandemia COVID-19, która spowodowała niższy popyt na ten produkt i w konsekwencji roczną dynamikę wzrostu poniżej wysokiego poziomu odnotowanego z poprzednim roku" - czytamy dalej.

Bank podał, że wartość netto kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 18,391 mln zł na koniec grudnia 2020 r. i obniżyła się nieznacznie o 1% rocznie gdyż pandemia wywarła znaczący, negatywny wpływ na stan nowej akcji kredytowej w segmencie przedsiębiorstw.

"Spadek dotyczył głównie portfela leasingowego (-5% r/r), który był bardziej wrażliwy na spadek inwestycji, podczas gdy w pozostałych kredytach odnotowano wzrost o 1% r/r powyżej rynkowej stopy wzrostu. Portfel kredytów dla przedsiębiorstw zanotował wzrost o 1,5% kw./kw." - czytamy dalej.

Depozyty ogółem wyniosły 81,511 mln zł na dzień 31 grudnia 2020 roku a wzrost w tej pozycji spowolnił r/r do poziomu prawie zero procent.

Bank podał, że depozyty spadły o 5% w ujęciu kwartalnym, co wynikało z bardziej rygorystycznego zarządzania marżą i spadku w zakresie lokat terminowych.

Wypływ lokat terminowych w IV kw. 2020 roku był szczególnie wyraźny w segmencie korporacyjnym (-2.4 mld zł w porównaniu z końcem września 2020) prawdopodobnie w związku z wprowadzeniem opłat za depozyty, podano także.

Depozyty klientów indywidualnych wyniosły 61,875 mln zł wg. stanu na 31 grudnia 2020 r., przyrastając o 1% r/r i pozostając na tym samym poziomie w stosunku do poprzedniego kwartału.

"Bank nie konkurował aktywnie o detaliczne lokaty terminowe, gdyż musiał dokonać istotnych cięć stóp procentowych depozytów po znacznej obniżce stóp procentowych przez RPP. W ramach depozytów rachunki bieżące i oszczędnościowe nadal rosły w bardzo szybkim tempie (o 20% r/r), więc ich udział w depozytach klientów indywidualnych ogółem zwiększył się do 82%, co jest powiązane z większą transakcyjnością klientów (wysoka dynamika rachunków bieżących i kart debetowych). Z drugiej strony, lokaty terminowe klientów indywidualnych spadły o 36% r/r" - czytamy dalej.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego zanotowały spadek -4% r/r do 19,636 mln zł na koniec grudnia 2020 r. Lokaty terminowe zanotowały znaczący spadek o 55% r/r, w szczególności w IV kw. 2020 roku: -45% w stosunku do stanu w poprzednim kwartale. Ten spadek został częściowo zrekompensowany dynamicznym wzrostem w obszarze rachunków bieżących: +37% r/r., zaznaczono.

Udział kredytów z utratą wartości, obejmujących koszyk 3 oraz aktywa POCI (ang. purchased or originated credit impaired) w sytuacji zagrożonej (default), w portfelu kredytowym ogółem, na koniec 2020 r. wynosił 4,95%. Oznacza to wzrost z poziomu 4,56% na koniec 2019 roku.

Bank podał, że wzrost ten wynikał z wpływu pandemii COVID-19 (ok. 333 mln zł) oraz wprowadzenia nowej definicji default dla portfeli detalicznych (ok. 59 mln zł). Czysty wpływ tych dwóch czynników wynosi 0,51 pkt proc.

Wskaźnik kredytów z utratą wartości dla portfela detalicznego wzrost z 4,7% do 4,9% (w tym, kredyty hipoteczne wykazują spadek z poziomu 2,53% do 2,48%) podczas dla portfela przedsiębiorstw wskaźnik ten wzrósł w ciągu czterech kwartałów z poziomu 4,14% do 5,11% (głównie w portfelu "pozostałych przedsiębiorstw" z 4,15% do 5,46%, a w portfelu leasingowym wzrósł nieznacznie o 0,35 pkt proc.), zaznaczono.

Wskaźnik pokrycia kredytów zagrożonych utratą wartości ( definiowany jako relacja całkowitych odpisów na ryzyko do łącznej wartości kredytów z koszyka 3 oraz POCI w sytuacji default), uległ wzrostowi z 62,4% w grudniu 2019 r. do 65,7% na koniec grudnia 2020 r.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)