Strata operacyjna wyniosła 5,55 mln zł wobec 12,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,27 mln zł w r.obr. 2019/2020 wobec 115,39 mln zł rok wcześniej.

"W ostatnim roku nasze działania skoncentrowane były w głównej mierze na dostosowaniu projektu Recycling Park do oczekiwań potencjalnych inwestorów i zmian otoczenia prawnego, które spowodowały przesunięcie w czasie jego realizacji oraz na dalszej optymalizacji składu grupy w celu zmniejszenia kosztów jej działalności. [...] W ramach działań oszczędnościowych, struktura grupy uległa dalszemu uproszczeniu, a koszty ogólne zmniejszyły się o ok. 40%. Zarząd planuje zwołanie WZA w celu podjęcia przez akcjonariuszy decyzji odnośnie dalszej strategii działania" - napisał prezes Maciej Wandzel w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w r.obr. 2019/2020 wyniosła 6,21 mln zł wobec 7,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

(ISBnews)