Skonsolidowane przychody Unipetrolu spadły r/r w IV kw. o 30% do 3,64 mld zł, wobec 5,21 mld zł rok wcześniej, poinformowano także w prezentacji wynikowej PKN Orlen.

"Spadek przychodów ze sprzedaży w efekcie niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz niższych wolumenów sprzedaży w rafinerii i detalu. EBITDA LIFO niższa o (-) 50 mln zł (r/r) głównie w efekcie negatywnego wpływu paramentów makro w rafinerii, niższych wolumenów sprzedaży i niższych marż handlowych (r/r). Dodatni (r/r) wpływ przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości 142 mln zł (r/r) oraz wykorzystania historycznych warstw zapasów (r/r)" - czytamy w prezentacji.

Grupa Unipetrol przerobiła 1,74 mln ton ropy naftowej w IV kw., wobec 1,99 mln ton rok wcześniej. W całym roku było to 6,08 mln ton surowca, wobec 7,85 mln ton rok wcześniej.

"Niższy przerób ropy i w efekcie wykorzystanie mocy rafineryjnych o (-) 11 pkt proc. (r/r) głównie w rezultacie postojów instalacji CDU, FKK, Visbreaking oraz PE3. Spadek uzysku paliw o (-) 2 pkt proc. (r/r) w rezultacie ww. postojów instalacji konwersyjnych oraz wyższego udziału rop zasiarczonych w strukturze przerobu" - wyjaśniono.

Nakłady inwestycyjne Unipetrolu w IV kw. 2020 r. wyniosły 429 mln zł, w porównaniu do 582 mln zł rok wcześniej, podano również w prezentacji. W całym 2020 r. capex wyniósł 1,67 mld zł (1,77 mld zł rok wcześniej).

Narastająco w 2020 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 13,98 mld zł (-35%), EBITDA LIFO -46 mln zł (wobec 975 mln zł rok wcześniej), a strata netto 899 mln zł (105 mln zł rok wcześniej).

Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2020 r. spółka przerobiła 6,08 mln ton ropy.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)