"Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Suchowoli został ogłoszony 23 grudnia 2020 r. Wpłynęły cztery oferty, najdroższa nie zmieściła się w kwocie, jaką GDDKiA mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (344,11 mln zł). Ofertę z najniższą ceną złożył Budimex - 249,14 mln zł. Z kolei najdroższą ofertę - 365,43 mln zł przedstawiło polsko-litewskie konsorcjum BK-TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz (lider konsorcjum), PEUiM, Ekodrom, Grupa Drogowa Podlasie oraz AB Kauno Tiltai z Kowna (partnerzy konsorcjum)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z planem obwodnica będzie miała długość aż 15,1 km, dzięki czemu wyprowadzi tranzyt poza Suchowolę od strony wschodniej, ale też ominie szereg sąsiednich miejscowości: Zagórze, Skindzierz, Chodorówkę Nową, Poświętne czy Krzywą. W ramach obwodnicy Suchowoli powstanie pięć skrzyżowań, w tym cztery typu rondo, ponad 180-metrowa estakada, pięć mostów w ciągu drogi krajowej nr 8 oraz dwa w ciągu dodatkowych jezdni, które zostaną wybudowane w ramach tego zadania. Powstanie też dziewięć wiaduktów, przejścia dla zwierząt oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego, podano także.

Obwodnica rozpocznie się około 12 km na południe od Suchowoli, rondem zlokalizowanym pomiędzy miejscowościami Kumiała i Zagórze, a zakończy 2 km na północ, włączeniem w istniejącą drogę krajową nr 8 na wysokości miejscowości Głęboczyzna i skrzyżowaniem z drogą gminną nr 103480B. Pozostałe ronda zlokalizowane zostaną na przecięciu z drogą wojewódzkąnr670 (Osowiec-Dąbrowa Białostocka-Nowy Dwór-granica państwa z Białorusią) oraz drogami powiatowymi DP1335B i DP1337B.

(ISBnews)