"Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 lutego 2021 r. oświadczenia ZUS o częściowym odstąpieniu od umowy, złożonego w oparciu o przysługujące ZUS uprawnienie wynikające z umowy, w zakresie części zamówienia uzupełniającego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., na mocy którego powierzono konsorcjum świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie umową z Asseco Poland S.A. Zgodnie z oświadczeniem ZUS na decyzję o skorzystaniu z prawa częściowego odstąpienia od umowy wpływ miał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 lutego 2021 r. (sygn. akt KIO 18/21)" - czytamy w komunikacie.

Maksymalna wartość usług objętych częścią zamówienia uzupełniającego, którego dotyczy oświadczenie ZUS, wynosi 37 550 399,67 zł netto (46 186 991,59 zł brutto). Pozostały zakres usług objętych umową nie ulega zmianie, podsumowano.

Reklama

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)