Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 342,91 mln zł wobec 324,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 753,02 mln zł w 2020 r. wobec 3 569,8 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż piwa Grupy Żywiec na rynku krajowym w porównaniu z rokiem 2019 wzrosła o 4,1% w ujęciu ilościowym. Łączna sprzedaż piwa sięgnęła 12,2 mln hl w 2020 r., w tym eksport wyniósł 253 tys. hl, w porównaniu z odpowiednio 11,89 mln hl i 317 tys. hl rok wcześniej.

"Rok 2020 był bezprecedensowy dla Grupy i całej branży piwnej. Grupa kapitałowa Żywiec skupiła się na realizacji strategii, jednocześnie nawigując przez kryzys COVID mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i wsparcie partnerów jako absolutny priorytet. Firma szybko dostosowała się do nowych sposobów pracy i warunków rynkowych, utrzymując niezakłóconą działalność biznesową" - czytamy w raporcie.

W 2020 roku mimo wzrostu sprzedaży i przychodów oraz wdrożonych działań oszczędnościowych, negatywne trendy rynkowe, wzrost kosztów produkcji i logistyki oraz zmiany kursów walut wpłynęły negatywnie na wynik grupy. Skonsolidowany zysk operacyjny obejmuje jednorazowy pozytywny wpływ sprzedaży środków trwałych zlokalizowanych w Braniewie, podano także.

"Dzięki świetnej pracy naszych zespołów, szybko dostosowaliśmy plany operacyjne i marketingowe do nowej sytuacji, co pozwoliło nam zwiększyć sprzedaż i przyspieszyć wzrost segmentu premium na czele z markami Heineken i Desperados. To zaowocowało wzrostem przychodów. W tym samym czasie negatywne zmiany na rynku także nabrały tempa wraz z przeniesieniem przez konsumentów zakupów do mniej rentownych kanałów sprzedaży i wzrostem opakowań jednorazowych. W efekcie koszty produkcji, logistyki i sprzedaży wzrosły aż o 13%. Doświadczyliśmy również negatywnego wpływu osłabienia złotówki na zysk netto" - powiedział prezes Francois-Xavier Mahot, cytowany w raporcie.

"Utrzymując najlepsze możliwe wyniki w obecnych warunkach, zainicjowaliśmy jednocześnie program transformacji, w celu wzmocnienia pozycji firmy wobec rosnących wyzwań rynkowych. Zdecydowaliśmy się uprościć nasz biznes, aby obniżyć koszty, poprawić rentowność i umożliwić finansowanie dalszego rozwoju. Skoncentrowaliśmy zasoby na kluczowych obszarach, zbywając aktywa niestrategiczne. Wchodzimy w 2021 rok z realistycznym optymizmem, będąc lepiej przygotowani z nową strategią do rozwoju we wciąż niestabilnym otoczeniu" - dodał.

W nadchodzących miesiącach Grupa Żywiec planuje koncentrować się na strategii budowania wartości i realizacji planów marketingowych w kluczowych obszarach wzrostu przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracowników i partnerów jako kluczowego priorytetu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 250,45 mln zł wobec 330,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)