Zysk operacyjny wyniósł 18,14 mln zł wobec 15,82 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA - dzięki wyższej amortyzacji - wzrosła r/r o 4% osiągając poziom 130,9 mln zł, podano również.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 228,4 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 233,84 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W całym 2020 r. spółka miała 60,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 53,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 934,47 mln zł w porównaniu z 877,59 mln zł rok wcześniej.

"Chociaż konsekwencje COVID-19 oddziaływały i odbiły się na działalności poszczególnych podmiotów GK (zwłaszcza na spółkach segmentów Woda i Ciepło), grupa jako całość nie tylko zwiększyła roczne przychody ze sprzedaży, ale równocześnie osiągnęła dobre wyniki finansowe. Sytuacja finansowa grupy jest w pełni bezpieczna, a płynność finansowa nadal tradycyjnie stosunkowo wysoka. Co jest szczególnie ważne, gdyż zapewnia bezpieczeństwo kontynuacji działalności w sytuacji trudnych do przewidzenia zmian związanych z dalszym rozwojem i długofalowymi skutkami pandemii, a jednocześnie pozwala na konsekwentną realizację polityki dywidendowej" - czytamy w raporcie.

"Bardzo dobre wyniki odnotowano w Segmencie Energii Elektrycznej, który był motorem wzrostu całej Grupy. Wysokiej dynamice sprzedaży Segmentu (18% r/r) towarzyszył, głównie dzięki uzyskaniu dźwigni operacyjnej i efektów skali, większy niż proporcjonalny wzrost zysku na sprzedaży (71% r/r) i EBITDA (26% r/r)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 51,79 mln zł wobec 54,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)