Zysk operacyjny wyniósł 17,38 mln zł wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 191,5 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 150,04 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale 2020 roku grupa kapitałowa Wasko wypracowała zysk brutto na sprzedaży wynoszący 30,3 mln zł oraz zysk na sprzedaży wynoszący 16,5 mln zł. Wynik brutto wyniósł 17,3 mln zł, a zysk netto 11,9 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 191,5 mln zł, co oznacza wzrost o 41,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. Odnotowane wyniki pokazują, że mimo trudnych okoliczności spowodowanych przez pandemię COVID-19 grupa wykorzystuje wypracowany w poprzednich latach potencjał i uzyskuje pozytywne efekty działalności" - czytamy w raporcie.

W całym 2020 r. spółka miała 11,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 458,58 mln zł w porównaniu z 414,98 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 5,28 mln zł wobec 4,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)