Zysk operacyjny wyniósł 72,1 mln zł wobec 70,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 101,84 mln zł wobec 99,82 mln zł rok wcześniej.

Marża EBIT wyniosła w ub.r. 14,8% wobec 12,5% rok wcześniej, zaś marża EBITDA - odpowiednio: 20,8% wobec 17,7%.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 488,62 mln zł w 2020 r. wobec 564,44 mln zł rok wcześniej.

"Całościowy wolumen sprzedaży był na poziomie niższym niż w roku poprzednim. Strukturalnie traciliśmy głównie w dużych formatach sklepów. Kluczowy problem stanowiły zamknięte galerie handlowe oraz największe sieci, w szczególności wiele hipermarketów. Brak frekwencji w tych sklepach ograniczył możliwości związane z organizacją dużych akcji in-out. Specjalizacja spółki w sprzedaży produktów na wagę jest tutaj wielkim wyzwaniem. Spadek zakażeń będzie sygnałem do odbudowy wolumenów w tym obszarze. Zauważalny wzrost znaczenia dyskontów oraz rzadziej robione zakupy były z kolei czynnikiem ograniczającym aktywność najmniejszych sklepów" - napisał prezes Dariusz Orłowski w liście dołączonym do raportu.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

(ISBnews)