"Podczas przeglądu będą rozważane przez zarząd spółki różne możliwe opcje strategiczne w odniesieniu do działalności biznesowej emitenta, w szczególności przewidujące potencjalne możliwości poszukiwania inwestorów strategicznych lub dokonanie transakcji o innej strukturze, które mogłyby prowadzić do wzrostu wartości Grupy Sygnity, jak również ewentualny brak działań emitenta związanych z wyżej wymienionymi opcjami. Decyzja zarządu o rozpoczęciu przeglądu przez emitenta opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Grupy Sygnity została w dniu 1 marca 2021 r. pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki" - czytamy w komunikacie.

Na dzień publikacji raportu żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez zarząd nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości, podkreślono.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)