"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. w kwocie 24 164 tys. zł [...] w ten sposób, że: 1) kwotę 12 082 000 zł [...] przeznaczyć na utworzony uchwałą ZWZ [...] kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, 2) kwotę 12 082 000 zł [...] przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)