"Zarząd Ursus S.A. w restrukturyzacji [...] w porozumieniu z nadzorcą układu, po przygotowaniu nowego planu restrukturyzacyjnego i nowych propozycji układowych, a także po wstępnych rozmowach z częścią wierzycieli, mając na uwadze ustawowy czas trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wynoszący 4 miesiące, co przy skali działalności prowadzonej przez emitenta nie wystarczyło na sfinalizowanie rozmów z wierzycielami, zawarcie układu i złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, podjął decyzję o kontynuowaniu formalnej restrukturyzacji spółki w postępowaniu sanacyjnym" - czytamy w komunikacie.

Stosowny wniosek zostanie złożony po zakończeniu trwającego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego od 17 listopada 2020 r.

Rezultaty działań przeprowadzonych przez nadzorcę układu i spółkę w czasie trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, w tym także operacyjna restrukturyzacja przedsiębiorstwa, powinny pozytywnie wpłynąć na postępowanie sanacyjne spółki, w ramach którego będzie ona dążyła do zawarcia układu z wierzycielami i jego wykonania, podkreślono.

"Najbardziej sformalizowane postępowanie restrukturyzacyjne, jakim jest postępowania sanacyjne, będzie po jego otwarciu kolejnym etapem programu uzdrawiania spółki mającego na celu przywrócenie Ursus S.A. dobrej pozycji w rywalizacji z innymi podmiotami na rynku krajowym i międzynarodowym oraz osiągnięcie jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy spółki" - podsumowano.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)