"2020 rok był dla wszystkich z nas okresem szczególnym. Globalna pandemia w minionych kilkunastu miesiącach wyznaczyła nowe reguły zarówno dla życia społecznego, jak i biznesowego, stawiając przed nami coraz to nowe wyzwania. Pandemia poddała niełatwej próbie również naszą firmę, z której, o czym informuję z nieukrywaną dumą i satysfakcją, wyszliśmy obronną ręką. Grupa Marvipol zakończyła 2020 rok z rekordowym zyskiem netto, wynoszącym 80,4 mln zł, o 15% wyższym od ubiegłorocznego, dotychczas najwyższego wyniku. Po raz pierwszy Grupa Marvipol Development SA zawarła w jednym roku ponad 1 tys. umów sprzedaży [1 086]. Było to możliwe dzięki największej w historii Grupy Marvipol, opiewającej na maksymalnie 381,4 mln zł transakcji pakietowej sprzedaży mieszkań i lokali, zawartej z wiodącym europejskim graczem rynku wynajmu - grupą Heimstaden" - napisał prezes Mariusz Książek, w liście załączonym do raportu.

Zysk operacyjny wyniósł 89,57 mln zł wobec 90,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 431,39 mln zł w 2020 r. wobec 290,78 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 r. Grupa Marvipol Development rozpoznała 431,4 mln zł przychodów, o 48% więcej niż w 2019 r. (290,8 mln zł), wypracowując 89,6 mln zł zysku operacyjnego (90,5 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 80,4 mln zł zysku netto, (69,9 mln zł w 2019 r.). Dynamiczny wzrost przychodów grupy został osiągnięty dzięki wzrostowi średnich cen sprzedaży, zmianie miksu przekazanych mieszkań i lokali usługowych (większy udział lokali projektów z wyższego przedziału cenowego) oraz wzrostowi liczby przekazanych lokali. Rentowność brutto na sprzedaży wzrosła r/r o 1,5 pkt proc., do 24,5%, co wraz ze wzrostem przychodów przełożyło się na 58% wzrost zysku brutto na sprzedaży, do 105,8 mln zł. O stabilizacji zysku operacyjnego przesądził niższy rezultat segmentu magazynowego, wynikający z cyklu realizacji projektów będących w portfelu grupy. Istotny wpływ na wzrost wyniku netto w analizowanym okresie miały wyższe, o 9,8 mln zł, przychody finansowe, na które złożyły się m.in. dodatnie różnice kursowe" - czytamy w raporcie.

Sytuacja płynnościowa grupy kapitałowej utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Istotny wpływ na jakość wskaźników grupy na koniec analizowanego okresu miała m.in. realizacja projektów w obu segmentach działalności. Zwiększenie wskaźników bieżącej i szybkiej płynności ma związek m.in. ze wzrostem skali działalności segmentu mieszkaniowego oraz zmianą struktury terminowej zapadalności zadłużenia odsetkowego grupy, podano także.

"Grupa kapitałowa utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia, realizując równocześnie plan rozwoju grupy kapitałowej w obu jej podstawowych segmentach działalności. Na 31 grudnia 2020 r. zadłużenie netto grupy kapitałowej wyniosło 156,6 mln zł (185 mln zł po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oszacowanych zgodnie z MSSF 16 Leasing), wobec 231,3 mln zł długu netto na koniec 2019 r. Istotny wpływ na spadek długu netto miały dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej, związane z rozliczeniem sfinalizowanych w okresie transakcji sprzedaży projektów magazynowych, a także wpływy ze sprzedaży lokali, których przekazania następowały w ciągu roku" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 32,98 mln zł wobec 29,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)