Reklama

"W 2020 roku, wyjątkowym i trudnym dla gospodarki z powodu światowej pandemii COVID-19, skutecznie realizowaliśmy strategię rozwoju Grupy Kino Polska TV. Dzięki zdywersyfikowanej strukturze przychodów byliśmy odporni na zawirowania rynku reklamy i mogliśmy się intensywnie rozwijać. Rosły nasze przychody na rynkach międzynarodowych, co jest jednym z naszych celów strategicznych. Zwiększyła się oglądalność naszych kanałów, co przełożyło się na większe wpływy z reklam. Stopklatka skończyła rok z zyskiem, a dzięki zbudowanej skali może osiągać pozytywne wyniki w przyszłości. Mocniej zaangażowaliśmy się w obszar digital, czego efektem jest niedawne uruchomienie usługi streamingowej Filmbox+. Jednocześnie, w roku pełnym wyzwań, mocno kontrolowaliśmy koszty, co w połączeniu z większymi przychodami przełożyło się na wyraźny wzrost zysku netto" - powiedział prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

"Dziś stoimy na solidnych fundamentach do dalszego wzrostu. Najważniejsze segmenty naszej działalności notują wysoką, dodatnią rentowność. Również wpływ pandemii na rynek reklamowy jest dziś mniejszy niż rok temu, dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość" - dodał.

Zysk operacyjny wyniósł 35,11 mln zł wobec 26,1 mln zł zysku rok wcześniej, zaś wynik EBITDA: 88,5mln zł (+14,2% r/r). Marża EBITDA w 2020 r. sięgnęła 41,8%, tj. 3,3 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 211,81 mln zł w 2020 r. wobec 201,59 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 r. łączne przychody Grupy Kino Polska TV wyniosły 211,8 mln zł (+5,1% r/r). Grupa stabilnie rozwija się zarówno na rynkach międzynarodowych, gdzie dynamika wzrostu przychodów sięgnęła 4,3% r/r, jak i w kraju, gdzie odnotowano przychody wyższe o 5,5% r/r. Sprzedaż reklam przyniosła 76,7 mln zł, tj. o 11,2% więcej niż rok wcześniej, pomimo wyraźnego spowolnienia na rynku reklamowym w pierwszej połowie ubiegłego roku, wywołanego pandemią COVID-19. Wyższe przychody ze sprzedaży reklam odnotował zarówno segment kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne (+31,1% r/r), jak i kanały marki Kino Polska (+19,6% r/r), a także Stopklatka (5,8% r/r) oraz Zoom TV (+4,6% r/r)" - czytamy w komunikacie.

Przychody z emisji rosły w tempie 10% rocznie i wyniosły 112,9 mln zł. Złożyły się na to głównie rosnące wpływy z emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych, przede wszystkim na rynkach międzynarodowych, tj. w Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech. Udział przychodów Grupy pochodzących z rynków międzynarodowych utrzymał się na zbliżonym poziomie jak w zeszłym roku i stanowił 36,6% całkowitych przychodów, podano także.

Oglądalność kanałów grupy w okresie od stycznia do końca 2020 r. wyniosła 2,3% (SHR%, all 16-49, live), co oznacza wzrost o 16,8% r/r.

"Grupa Kino Polska TV nieustannie inwestuje w atrakcyjną, dopasowaną do oczekiwań widzów ofertę programową, co przekłada się na rosnącą oglądalność kanałów. W 2020 roku udział kanałów Grupy w oglądalności widowni komercyjnej wyniósł 2,30% (SHR%, all 16-49, live) i był o blisko 17% większy niż rok wcześniej. Udział kanału Stopklatka w oglądalności w ubiegłych dwunastu miesiącach wyniósł 1,09% (SHR%, all 16-49, live) i zwiększył się o 13,5% rok do roku. Udział kanału Zoom TV w tym rynku wyniósł 0,57% (SHR%, all 16-49, live) i był większy o 7,5% rok do roku. Wzrosty zanotowały też kanały Kino Polska (+36% r/r), Kino Polska Muzyka (+50% r/r) oraz Kino TV (+13,3% r/r)" - zakończono w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 20,59 mln zł wobec 9,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)