Reklama

"Dokonanie transakcji będącej przedmiotem umowy uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w umowie, w szczególności od uzyskania zgód organów antymonopolowych lub bezskutecznego upływu czasu na wydanie decyzji przez ww. organy. Termin na ziszczenie się ww. warunków został ustalony na 30 września 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Ostateczna cena, która zostanie zapłacona sprzedającym, może zostać skorygowana o wartość określonych świadczeń pieniężnych otrzymanych odpowiednio przez sprzedających lub podmioty z nimi powiązane od Pigu lub jej podmiotów zależnych lub kontrolowanych oraz odsetki, zaznaczono.

Po realizacji transakcji MCI.TV i MCI.CV nie będą posiadali bezpośrednio udziałów w Pigu.

MCI.TechVentures 1.0 podpisał umowę nabycia większościowego pakietu akcji spółki Pigu.lt - lidera w segmencie e-commerce w państwach bałtyckich - w 2015 r.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.

(ISBnews)