Strata operacyjna wyniosła 13,2 mln zł wobec 29,22 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 24,81 mln zł wobec 62,85 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 955,52 mln zł w 2020 r. wobec 1 971,76 mln zł rok wcześniej.

"W trudnych warunkach rynkowych Grupa Gobarto wypracowała w 2020 roku 1,96 mld zł przychodów ze sprzedaży, osiągając wynik zbliżony do tego z 2019 roku. Co istotne, mimo wielu ograniczeń eksportowych, przychody ze sprzedaży zagranicznej utrzymują się w grupie na stałym, wysokim poziomie. Na koniec zeszłego roku osiągnęły one 13,72-proc. udziału w przychodach ogółem przy wartości 268,38 mln zł. Zamknięcie rynku HoReCa oraz trwające od wielu miesięcy ograniczenia w jego funkcjonowaniu poskutkowały spadkiem przychodów w tym segmencie o 19,23% do wartości 82,37 mln zł. Z kolei utrzymujące się przez dłuższy czas rekordowo niskie ceny żywca wieprzowego sprawiły, że mimo wysokiego poziomu przychodów grupa zanotowała stratę netto - 31,63 mln zł oraz stratę na sprzedaży - 6,68 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

GK Gobarto wypracowała skonsolidowany zysk EBITDA w kwocie 24,81 mln zł, co było w dużej mierze zasługą Gobarto S.A. Mimo występowania zjawiska nadpodaży wieprzowiny na rynku, podmiot dominujący w grupie (reprezentujący segment Mięso i wędliny) zwiększył swoje przychody rok do roku o 4,5% do wartości 1,57 mld zł. Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 23,46 mln zł przy stracie rok wcześniej - 5,05 mln zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 25,13 mln zł, zysk operacyjny 18,43 mln zł, natomiast wartość EBITDA była zbliżona do zeszłorocznej, tj. 37,71 mln zł. W raportowanym okresie Gobarto S.A. osiągnęło dobre wyniki zarówno w segmencie ubojowym (poziom uboju uległ wzrostowi), jak i dystrybucyjnym, zaznaczono również.

Najgorszy wynik zanotował segment Trzoda chlewna.

"Z uwagi na rekordowo niskie notowania żywca wieprzowego spowodowane pandemią koronawirusa oraz wykryciem ASF w Niemczech, ceny żywca przez osiem miesięcy w roku nie pokrywały kosztów produkcji. Taki stan miał istotny wpływ na wielkość i wartość sprzedaży oraz wypracowany zysk. Nierentowna była zarówno produkcja zarodowa, jak i tuczowa. Na szczęście, w marcu tego roku nastąpiły wyraźne wzrosty cen żywca wieprzowego. Utrzymanie się tego trendu w dłuższej perspektywie czasu będzie skutkować lepszymi wynikami finansowymi segmentu Trzoda chlewna w kolejnych kwartałach" - powiedział prezes Marcin Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)