Strata operacyjna wyniosła 13,2 mln zł wobec 29,22 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 24,81 mln zł wobec 62,85 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 955,52 mln zł w 2020 r. wobec 1 971,76 mln zł rok wcześniej.

"W trudnych warunkach rynkowych Grupa Gobarto wypracowała w 2020 roku 1,96 mld zł przychodów ze sprzedaży, osiągając wynik zbliżony do tego z 2019 roku. Co istotne, mimo wielu ograniczeń eksportowych, przychody ze sprzedaży zagranicznej utrzymują się w grupie na stałym, wysokim poziomie. Na koniec zeszłego roku osiągnęły one 13,72-proc. udziału w przychodach ogółem przy wartości 268,38 mln zł. Zamknięcie rynku HoReCa oraz trwające od wielu miesięcy ograniczenia w jego funkcjonowaniu poskutkowały spadkiem przychodów w tym segmencie o 19,23% do wartości 82,37 mln zł. Z kolei utrzymujące się przez dłuższy czas rekordowo niskie ceny żywca wieprzowego sprawiły, że mimo wysokiego poziomu przychodów grupa zanotowała stratę netto - 31,63 mln zł oraz stratę na sprzedaży - 6,68 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

GK Gobarto wypracowała skonsolidowany zysk EBITDA w kwocie 24,81 mln zł, co było w dużej mierze zasługą Gobarto S.A. Mimo występowania zjawiska nadpodaży wieprzowiny na rynku, podmiot dominujący w grupie (reprezentujący segment Mięso i wędliny) zwiększył swoje przychody rok do roku o 4,5% do wartości 1,57 mld zł. Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 23,46 mln zł przy stracie rok wcześniej - 5,05 mln zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 25,13 mln zł, zysk operacyjny 18,43 mln zł, natomiast wartość EBITDA była zbliżona do zeszłorocznej, tj. 37,71 mln zł. W raportowanym okresie Gobarto S.A. osiągnęło dobre wyniki zarówno w segmencie ubojowym (poziom uboju uległ wzrostowi), jak i dystrybucyjnym, zaznaczono również.

Najgorszy wynik zanotował segment Trzoda chlewna.

"Z uwagi na rekordowo niskie notowania żywca wieprzowego spowodowane pandemią koronawirusa oraz wykryciem ASF w Niemczech, ceny żywca przez osiem miesięcy w roku nie pokrywały kosztów produkcji. Taki stan miał istotny wpływ na wielkość i wartość sprzedaży oraz wypracowany zysk. Nierentowna była zarówno produkcja zarodowa, jak i tuczowa. Na szczęście, w marcu tego roku nastąpiły wyraźne wzrosty cen żywca wieprzowego. Utrzymanie się tego trendu w dłuższej perspektywie czasu będzie skutkować lepszymi wynikami finansowymi segmentu Trzoda chlewna w kolejnych kwartałach" - powiedział prezes Marcin Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)