"Z uwagi na pojawienie się 'trzeciej fali' COVID-19 i rygorystycznych restrykcji wprowadzonych na większości rynków europejskich od końca roku 2020 do połowy marca 2021 nie zaobserwowano znaczących zmian w zakresie ograniczeń w prowadzeniu działalności restauracyjnej. Lokale gastronomiczne były zamykane lub mogły obsługiwać bardzo ograniczoną liczbę klientów, a władze lokalne zezwalały jedynie na sprzedaż posiłków na wynos, z dostawą do domu lub w ramach usługi drive-through. Udział otwartych restauracji w portfelu AmRest utrzymywał się na stałym poziomie i wynosił około 93% na koniec marca, w porównaniu do 92% na koniec poprzedniego kwartału" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, wyliczony za I kwartał 2021 w odniesieniu do danych z I kwartału 2019 roku osiągnął poziom 83,1%. Dla porównania, w IV kwartale 2020 roku wskaźnik wyniósł 78,8%, wskazano także.

Reklama

Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w I kw. 2021 roku 163,8 mln euro, co stanowi spadek o 10% r/r.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w I kw. 2021 37,7 mln euro i były o 23,1% niższe niż przed rokiem.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w I kw. 2021 kształtowała się na poziomie 150,8 mln euro i była o 8,6% niższa niż przed rokiem, podano również.

"Przychody na rynku chińskim w I kw. 2021 osiągnęły poziom 21,3 mln euro i były o 116,4% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Negatywny wpływ pandemii COVID-19 rozpoczął się na tym rynku w połowie stycznia 2020 roku, porównanie z ubiegłym rokiem nie jest więc w tym przypadku adekwatne" - czytamy dalej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. Wstępna sprzedaż za rok 2020 wyniosła 1 522,9 mln euro i była o 22,4% niższa niż w roku 2019.

(ISBnews)