Zysk operacyjny wyniósł 191,56 mln zł wobec 143,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 277,85 mln zł w porównaniu do 228,31 mln zł w 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 536,75 mln zł w 2021 r. wobec 1 437,42 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku wzrósł popyt na usługi i produkty informatyczne Grup Comarch, przy czym nastąpiły zmiany w jego strukturze. Grupa odnotowała znaczny wzrost popytu na rozwiązania dla sektora finansowo-bankowego, sektora publicznego, medycznego oraz w zakresie produktów ERP, przy jednoczesnym spadku sprzedaży do sektora telekomunikacyjnego oraz handlu i usług. Portfel zamówień grupy zapewnia obecnie pełne wykorzystanie jej mocy produkcyjnych w kilku kolejnych okresach" - czytamy dalej.

Według spółki, na działalność Grupy Comarch w 2021 roku istotny wpływ będzie miała sytuacja epidemiologiczna na świecie, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i zachorowaniami na COVID-19, która ma wpływ na działalność operacyjną Grupy Comarch oraz na kondycję finansową jej klientów i generowany przez nich popyt na produkty i usługi informatyczne.

"Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania działalność operacyjna grupy prowadzona jest bez zakłóceń. [...] Zarząd podkreśla, że działalność grupy jest bardzo dobrze zdywersyfikowana pod względem branżowym, produktowym i geograficznym, a bieżąca sytuacja nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej przedsiębiorstwa" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 80,01 mln zł wobec 57,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,54 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)