"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. w kwocie 24 164 tys. zł w ten sposób, że:

1) Kwotę 12 082 000 zł przeznaczyć na utworzony uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Sygnity [...] kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości,

2) kwotę 12 082 000 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w podjętej uchwale.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)