Zysk operacyjny wyniósł 1,02 mln zł wobec 5,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 215,98 mln zł w 2020 r. wobec 257,42 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2020 to rok, w którym cały świat zmagał się z pandemią koronawirusa. Problemy przedsiębiorców z nią związane i wynikające z niej ograniczenia odczuła niemal każda branża, a jej pełne konsekwencje, nadal są trudne do oszacowania. Dla Grupy ASM ubiegły rok był podwójnie trudny. Musieliśmy zmierzyć się, jak większość podmiotów na rynku, z konsekwencjami pandemii, ale też stawić czoła upadłości niemieckiej Grupy Vertikom, która weszła w skład Grupy ASM w drugiej połowie 2018 r. Pomimo wielu wyzwań, doprowadziliśmy do zmniejszenia zadłużenia Grupy ASM oraz wypracowania długoterminowej struktury finansowania, która zapewni Grupie ASM stabilizację finansową w kolejnych okresach" - napisał prezes Dorota Kenny w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wyniosła 30,39 mln zł wobec 23,6 mln zł straty rok wcześniej.

ASM Group jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

(ISBnews)