Zysk operacyjny wyniósł 296,9 mln zł wobec 30,77 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 301,64 mln zł wobec 35,29 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 551,64 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 202,77 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Zwiększenie sprzedaży wystąpiło zarówno w obszarze sprzedaży towarów i materiałów nabywanych od dostawców spoza grupy (wzrost o 110,1 mln zł, co odpowiada za 31,6% całkowitego wzrostu) oraz dla sprzedaży produktów pochodzących z własnych zakładów produkcyjnych w Tajlandii (wzrost o 238,8 mln zł, co odpowiada za 68,4% całkowitego wzrostu r/r)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I kw. br. przychody ze sprzedaży rękawic wzrosły o blisko 191,7% r/r (360,1 mln zł), w tym sprzedaż produkowanych rękawic diagnostycznych wzrosła o ponad 307,1% (238,7 mln zł), a wartość sprzedaży rękawic dystrybuowanych wzrosła ponad dwukrotnie (121,4 mln zł). Udział w całkowitych przychodach pozostałych dwóch grup asortymentowych, tj. opatrunków i włókniny wyniósł w pierwszym kwartale 2021 roku 0,62% i spadł o 6,7 pkt proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

"Grupa Mercator Medical sprzedała w pierwszym kwartale 2021 roku prawie 1,24 mld szt. rękawic, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym sprzedano prawie 1,7 mld szt. rękawic, jest wynikiem gorszym o 26,9%. Dominujące wśród rękawic sprzedawanych przez grupę są rękawice diagnostyczne (99,1% udziału w ogólnej liczbie rękawic). W pierwszym kwartale 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, ich sprzedaż wolumenowo w kategorii produktów jest niższa o 7% oraz o 43,6% niższa w kategorii towarów - należy jednak zwrócić uwagę na efekt wysokiej bazy w przypadku towarów" - czytamy dalej.

Sprzedaż ilościowa rękawic ogółem w pierwszym kwartale 2021 roku w porównaniu do czwartego kwartału 2020 jest niższa o 16,4%, a w grupie rękawic diagnostycznych niższa o 16,5% (sprzedaż produktów spadek o 15,8%, a sprzedaż towarów spadek o 17,5%).

"Wolumen sprzedaży rękawic jednorazowych w I kw. 2021 roku znalazł się poniżej oczekiwań zarządu emitenta z trzech głównych powodów: (1) ostrożniejsze zakupy klientów, spowodowane wyczekiwaniem na rozwój sytuacji rynkowej po pierwszych symptomach spadków cen rynkowych rękawic, (2) zwiększenie skali własnych produktów we własnym kanale dystrybucyjnym - rękawice premium wyprodukowane w fabryce w Tajlandii do sprzedaży w sieci dystrybucyjnej emitenta w Europie Zachodniej, gdzie marże obu segmentów zostaną zaksięgowane po sprzedaży tych produktów do odbiorców zewnętrznych (…, (3) lockdown w sektorze usług (hotele, restauracje, branża beauty). Niższy popyt spowodował też obniżenie cen sprzedaży towarów oraz wyhamowanie dynamiki wzrostu cen sprzedaży produktów" - napisano dalej.

Spółka podkreśla, że spadek wolumenowy sprzedaży r/r nie przeszkodził w uzyskaniu o ponad 172% wyższej wartości przychodów ze sprzedaży, co dokonane zostało dzięki wzrostowi cen sprzedaży.

"Porównując zaś średnią cenę sprzedaży rękawic diagnostycznych uzyskaną w pierwszym kwartale 2021 roku do kwartału poprzedniego, tj. czwartego kwartału 2020 roku zauważamy dalszy wzrost średnich cen sprzedaży w segmencie produkcji (4,3%) oraz niewielki spadek średnich cen sprzedaży w segmencie dystrybucyjnym (2,75%)" - napisano w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 24,62 mln zł wobec 16,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)