"Rada nadzorcza spółki [...] pozytywnie zaopiniowała wniosek przedstawiony jej w tym samym dniu przez zarząd spółki, dotyczący zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 27 927 461,35 tys. zł, osiągniętego przez spółkę w 2020 roku, w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna decyzja w sprawie przeznaczenia zysku netto spółki za rok 2020 zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 24 czerwca 2021 roku.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)