Reklama

"MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 (MCI.TV) przeniósł na Shelfco wszystkie posiadane udziały w Pigu, za które otrzymał cenę 32 412 731,03 euro, a tym samym bezpośredni udział MCI.TV w Pigu zmniejszył się z 46,5% do 0%. MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MCI.CV) przeniósł na kupującego wszystkie posiadane udziały w Pigu, za które otrzymał cenę 5 144 415,03 euro, a tym samym bezpośredni udział MCI.CV w Pigu zmniejszył się z 8,9% do 0%, podano w komunikacie.

"Tym samym doszło do zrealizowania ostatniego etapu transakcji, na mocy której spółka MEP Shelfco VIII z siedzibą w Luksemburgu nabyła własność 100% udziałów spółki UAB Pigu z siedzibą w Wilnie oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Hobby Hall Group OU z siedzibą w Tallinie. Transakcja została sfinansowana ze środków pozyskanych przez Shelfco m.in. od MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. (MCI.EV) w drodze objęcia przez MCI.EV nowo wyemitowanych udziałów w Shelfco za cenę 21 930 841,19 euro. W związku z realizacją transakcji, udział MCI.EV w kapitale zakładowym Shelfco wynosił 22,91%" - podano w innym komunikacie MCI.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.

(ISBnews)