"Liczba akcji objętych dywidendą: 38 714 610 szt. Dzień dywidendy: 7 lipca 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy: 15 lipca 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Atal odnotował 167,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 113,48 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk wyniósł w ub.r. 145,7 mln zł wobec 111,97 mln zł w 2019 r.

Reklama

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)