"Potwierdzenie ratingu odzwierciedla (1) obecny silny profil ryzyka finansowego PGE, na który wskazuje stosunek środków z działalności operacyjnej (FFO) do długu netto na poziomie około 103% w 2020 roku, co zapewnia spółce pewną elastyczność w zakresie absorpcji dużego programu inwestycyjnego i odporności na potencjalne zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce; oraz (2) opinię Moody's, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż plan rządu polskiego (A2 stabilny) dotyczący transformacji krajowego sektora użyteczności publicznej, jeśli zostanie zrealizowany, będzie wspierał profil ryzyka kredytowego PGE" - czytamy w komunikacie.

Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwania Moody's, że polski rząd podejmie działania mające na celu ochronę PGE przed ryzykami wynikającymi z jej obecnej wysokiej ekspozycji na węgiel oraz że spółka będzie w stanie utrzymać solidne wskaźniki dźwigni finansowej, wyrażone jako stosunek FFO do długu netto powyżej 30%, podano także.

Reklama

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)