Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 roku, podano.

"Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do kwoty ok. 14,1 mln zł. Na poczet należytego wykonania umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto" - czytamy w komunikacie.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)