"Plany Grupy Euvic na lata 2021-2024 obejmują, oprócz osiągnięcia 1 mld zł przychodów, dalszy rozwój w ramach strategii Integrator 2.0, w tym dalsze akwizycje oraz rozwój działalności międzynarodowej na rynkach DACH, USA, Nordic, UK. W planach jest również debiut na warszawskiej GPW" - powiedział Wolny na spotkaniu z dziennikarzami.

Według jego słów, na obecną chwilę niewykluczony jest scenariusz wejścia na GPW przez odwrotne przejęcie, co mogłoby potencjalnie nastąpić nawet w 2022 r. Jednak przeważa scenariusz samodzielnego wejścia na giełdę, co byłoby następstwem procesu uporządkowania rozbudowanej grupy spółek, o które Euvic rozrastał się w minionych latach. W takim scenariuszu debiut mógłby nastąpić bliżej 2024 r.

Reklama

"Status giełdowy będzie miał dla nas istotny wymiar w aspekcie wiarygodności u zagranicznych partnerów, przejrzystości biznesowej, możliwości realizacji opcji pracowniczych czy potencjalnej sukcesji. Do wejścia giełdę zobowiązują nas ponadto umowy z właścicielami przejmowanych spółek, które przewidują, że akcje Euvic będą docelowo płynne" - dodał prezes.

Obok ewentualnego finansowania z giełdy, nie wyklucza on wykorzystania do realizacji planów rozwojowych także instrumentów dłużnych, takich jak obligacje czy standardowe finansowanie bankowe.

Grupa Euvic systematycznie inwestuje w kolejne spółki (ostatnio w giełdowy EO Networks) i - jak zapowiada Wolny - grupa jest aktualnie na ostatniej prostej inwestycji w spory podmiot zajmujący się rozwiązaniami dla e-commerce. Finalizacja przejęcia przyczyniłaby się do przekroczenia aktualnych szacunków finansowych na bieżący rok, które zakładają, że przychody wyniosą 832 mln zł wobec 726 mln zł w 2020 r. Tegoroczna EBITDA szacowana jest na 84 mln zł wobec 63 mln zł rok wcześniej, a zysk netto na 64,5 mln zł wobec 52,7 mln zł w 2020 roku.

"Marzy nam się również akwizycja zagraniczna, np. w Niemczech czy USA. Na pewno byłoby to dopełnienie naszej dotychczasowej aktywności zarówno na polu przejęć, jak rozwoju biznesu poza Polską" - wskazał prezes.

Jako kluczowe trendy na rynku IT wymienił: przyspieszającą transformację cyfrową (na co - w jego ocenie - Grupa Euvic jest dobrze przygotowana jako podmiot będący partnerem dla klientów w tym procesie), konsolidacja rynku, akceptacja hybrydowego modelu pracy w branży, globalizacja rynku pracy, a także ograniczone zasoby informatyczne, a szczególnie deficyt specjalistów IT i programistów.

Euvic to polska grupa informatyczna, która opiera swoją działalność na pięciu kluczowych filarach: software development, body/team leasing, IT infrastructure, innovations oraz digital.

(ISBnews)