Zysk operacyjny wyniósł 9,35 mln zł wobec 5,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,53 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 53,9 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2021 r. spółka miała 11,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 113,14 mln zł w porównaniu z 131,66 mln zł rok wcześniej.

"Przychód ze sprzedaży wygenerowany przez Grupę Inpro w okresie styczeń - czerwiec 2021 roku był 14% niższy niż w porównywalnym okresie roku 2020 (113,1 mln zł w odniesieniu do 131,7 mln zł). Dzięki lepszej rentowności sprzedanych lokali całkowite dochody ogółem wzrosły o 2,1 mln zł, tj. o 16% w stosunku do całkowitych dochodów zrealizowanych w I połowie roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

Przedsprzedaż netto Grupy Inpro (liczona jako liczba zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto tj. po uwzględnieniu rezygnacji z: umów rezerwacyjnych, przedwstępnych umów sprzedaży dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci będący osobami fizycznymi oraz umów dotyczących lokali usługowych / użytkowych) w okresie kwiecień - czerwiec 2021 roku wyniosła 191 umów netto w porównaniu do 91 umów z analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 110%). Niski poziom transakcji w grupie w ubiegłym roku wynikał z dużej liczby rezygnacji z umów rezerwacyjnych w miesiącach kwiecień-maj 2020 r. w związku z ogłoszeniem pandemii SARS–CoV-2, podano w materiale.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. Inpro SA i Domesta Sp. z o.o. podpisały razem 410 umów przedwstępnych netto, tj. o 46% więcej niż w 2020 roku.

"Grupa kapitałowa Inpro przekazała w pierwszym półroczu br. łącznie 221 lokali i było to o 19% mniej niż w I półroczu 2020 roku, kiedy to grupa wydała 273 mieszkania. W okresie sprawozdawczym Inpro oddała do użytkowania 4 budynki wielorodzinne na osiedlu Start etap I (161 lokali). Natomiast Domesta Sp. z o.o. zakończyła prace przy budynku A i C na osiedlu Traffic (łącznie 95 lokali) oraz przy budynku nr 3 na Osiedlu Nowa Niepołomicka II (24 lokale)" - czytamy dalej w raporcie.

"Zdecydowana większość obrotów spółek Inpro i Domesta przypadać będzie na drugą połowę roku 2021" - zapowiedziano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 8,56 mln zł wobec 11,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. W 2020 r. Inpro zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 635 umów; grupa przekazała w tym czasie łącznie 872 lokale.

(ISBnews)