"Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowiły cena brutto za realizację zakresu podstawowego (waga 70%), cena brutto za realizacje prawa opcji (waga 30%). Termin realizacji inwestycji został określony na 30 miesięcy od daty podpisania umowy" - czytamy w komunikacie.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)