Reklama

"Najważniejszym celem operacyjnym grupy Scope Fluidics w odniesieniu do systemu PCR|ONE jest sprzedaż udziałów w Curiosity Diagnostics, tj. spółce celowej rozwijającej system PCR|ONE. W ramach realizacji tego celu zarząd spółki przyjął plan działań obliczonych na kontynuację budowania wartości systemu PCR|ONE. Działania objęte planem zostaną podjęte lub będą prowadzone w rocznym horyzoncie czasowym" - czytamy w komunikacie.

Aktualnie spółka prowadzi rozmowy z wybranymi globalnymi podmiotami operującymi na rynku diagnostyki medycznej, podkreślono.

Głównym celem w projekcie BacterOMIC jest komercjalizacja systemu w drodze sprzedaży wszystkich udziałów spółki Bacteromic. Bacteromic to spółka celowa w 100% zależna od Scope Fluidics, która realizuje projekt BacterOMIC. Aktualnie działania w projekcie BacterOMIC skoncentrowane są na uzyskaniu certyfikacji CE-IVD. Bazując na przebiegu procesu komercjalizacji systemu PCR|ONE, zarząd spółki uznał, że również w odniesieniu do systemu BacterOMIC zasadne będzie przeprowadzenie działań sprzyjających zwiększeniu jego atrakcyjności biznesowej, podano również.

"W związku z powyższym zarząd spółki przyjął plan działań, które zostaną podjęte lub będą prowadzone w rocznym horyzoncie czasowym. Głównym celem tych działań, tak jak w przypadku systemu PCR|ONE, jest zbudowanie pozycji rynkowej i rozpoznawalności systemu BacterOMIC oraz wstępne przygotowanie spółki Bacteromic do skalowania produkcji. Zarząd zamierza także podjąć działania mające na celu rozpoczęcie rozmów dotyczących komercjalizacji projektu BacterOMIC" - czytamy dalej.

Finansowanie działań w ramach projektów będzie dostosowywane do czasu trwania danego projektu oraz jego potrzeb, przy czym zarówno czas, jak i potrzeby będą wynikały z przebiegu procesu komercjalizacji projektów. Założeniem zarządu jest, aby środki na przeprowadzenie przedmiotowych działań pochodziły z realizacji w odpowiednim zakresie umowy finansowania zawartej we wrześniu 2020 r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), grantów (już pozyskanych oraz przyszłych) oraz posiadanych środków własnych. Zarząd będzie na bieżąco analizował możliwość optymalnego sposobu finansowania przyjętego planu działań i nie wyklucza także innych źródeł pozyskania finansowania.

"Zarząd będzie podejmował dalsze działania, aby zapewnić spółce możliwość skorzystania ze wszystkich transz finansowania od EBI. Jednocześnie spółka zamierza skorzystać z pierwszej transzy finansowania w IV kwartale 2021 r. oraz bierze pod uwagę skorzystanie z drugiej transzy w I poł. 2022 r." - zakończono.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)