Strata operacyjna wyniosła 8,42 mln zł wobec 89,98 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,68 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 20,56 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 96,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 133,06 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 307,67 mln zł w porównaniu z 227,71 mln zł rok wcześniej.

Strata EBITDA wyniosła 1 mln zł w I półroczu br. wobec 57,5 mln zł straty rok wcześniej, a marża EBITDA wyniosła -0,3% wobec -25,3% rok wcześniej, podała spółka.

"Wyniki pierwszego półrocza to potwierdzenie naszej elastyczności i możliwości dopasowania do trudnych warunków rynkowych, w których funkcjonujemy od 1,5 roku. Pomimo wciąż panujących restrykcji i ograniczeń oraz trwającej przez ponad 2 miesiące kolejnej wiosennej fali zachorowań, poprawiliśmy większość kluczowych pozycji rachunku wyników. Stopniowo wracamy do normalności, czego najlepszym odzwierciedleniem jest wciąż trwający intensywny sezon letni, w którym działamy na pełnych obrotach wykorzystując do tego wszystkie 26 samolotów" - powiedział członek zarządu spółki Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Jego zdaniem, polski rynek wraca do normalności po największym kryzysie w historii lotnictwa.

"Odpoczynek w ciepłym kraju pozostaje popularnym sposobem spędzenia wolnego czasu, z którego korzystają nasi ciężko pracujący rodacy. Widzimy też ożywienie na rynku europejskim. Generalnie firmy prywatne bardzo szybko znajdują sposoby na odbudowę rynku. Dlatego przewozy turystyczne są najszybciej odbudowującym się segmentem lotnictwa. Mamy nadzieję, że tempo odbudowy rynku jeszcze mocniej przyśpieszy w kolejnych latach" - dodał.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2021 r. wyniosła 25,41 mln zł wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Linia przewiozła w Polsce w 2019 r. 2,5 mln pasażerów. Jest notowana na GPW od 2015 roku.

(ISBnews)