Zysk operacyjny wyniósł 0,28 mln zł wobec 0,04 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 0,85 mln zł wobec 0,59 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,82 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 3,32 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 0,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 0,57 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7,36 mln zł w porównaniu z 6,56 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1,53 mln zł wobec 0,85 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 0,19 mln zł wobec 0,59 mln zł straty rok wcześniej.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)