"Przedmiot kontraktu: zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. 32/6 oraz 39/3 z obrębu 3-04-11 przy ul. Szaserów i ul. Dynowskiej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wraz z budową drogi publicznej ul. Dynowskiej i ul. Makowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie prac ustalono na 26 listopada 2021 r., zaś odbiór końcowy na 31 lipca 2023 r.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. miała 2,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)