Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 9,93 mln zł wobec 1,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,06 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 7,57 mln zł rok wcześniej.

"W III kw. 2021 r. spółka wypracowała 9,9 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 13% k/k) i 10,1 mln zł EBITDA (wzrost o 10% k/k). Pozwoliło to osiągnąć rentowność EBIT na poziomie 71% (wzrost o 4 pkt proc. względem II kw. 2021 r.) i 72% rentowność EBITDA. Zysk netto w raportowanym okresie wzrósł o 25% k/k do poziomu 9,1 mln zł, a marża netto wyniosła 64,5% (wzrost o 9 pkt proc.)" - czytamy w raporcie.

W III kw. 2021 r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży "Green Hell" w wysokości 14,1 mln zł wobec 13 mln zł w II kw. 2021 r. (wzrost o 8% k/k). Pod względem uzyskanych przychodów ze sprzedaży III kw. 2021 r. był drugim najlepszym kwartałem w historii spółki, zaznaczono.

"W raportowanym okresie 66% przychodów ze sprzedaży zostało wygenerowanych na konsolach Sony PlayStation, Microsoft Xbox oraz Nintendo Switch, z kolei sprzedaż na platformę Steam stanowiła 34% przychodów" - czytamy dalej.

W III kw. 2021 r. spółka kontynuowała prace nad zamykającą cykl trzecią częścią dodatku "Spirits of Amazonia" na PC. Równolegle prowadzone były zaawansowane prace nad portowaniem dwóch pierwszych części dodatku "Spirits of Amazonia" na konsole (PlayStation 4 i Xbox One), za które odpowiada zewnętrzne studio. W raportowanym okresie spółka kontynuowała prace nad drugim autorskim projektem pod roboczym tytułem "Chimera". W I półroczu 2021 r. zakończono część preprodukcyjną i obecnie trwa etap właściwej produkcji gry.

"Spółka dysponuje środkami pieniężnymi, które są wystarczające na dokończenie nowej gry. Łączna wartość nakładów poniesionych na produkcję Chimery na dzień 30 września 2021 r. wyniosła 2,4 mln zł, z czego ponad 495 tys. zł zostało poniesionych w III kwartale 2021 r." - czytamy także.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 21,14 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 15,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 35,31 mln zł w porównaniu z 30,63 mln zł rok wcześniej.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W kwietniu 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na który była notowana od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)