Strata operacyjna wyniosła 1,47 mln zł wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,83 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 69,3 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 4,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 206,86 mln zł w porównaniu z 184,29 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 roku grupa osiągnęła wyższe przychody o 22,6 mln zł (wzrost o 12,3%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pomimo niższych przychodów w I kwartale 2021 roku (37,1 mln zł) w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego (39,6 mln zł), w drugim kwartale udało się grupie zwiększyć przychody o 10,6 mln zł, w trzecim kwartale zanotowaliśmy wzrost o kolejne 14,5 mln zł co w całym okresie spowodowało wzrost przychód ze sprzedaży" - czytamy w raporcie,

Pomimo wyższych przychodów, grupa zanotowała spadek wskaźnika marży brutto na sprzedaży do 15,9% wobec 21,8% uzyskanego w okresie 9 miesięcy 2020 roku.

"Spadek poziomu wskaźnika marży brutto na sprzedaży jest wynikiem dynamicznego otoczenia makroekonomicznego, szczególnie postępującego wzrostu cen w gospodarce. Branża budowlana mierzy się z nieprzewidywalnością na rynku surowców oraz materiałów. Podmioty z branży budowlanej borykają się z konsekwencjami przerwanych łańcuchów dostaw w obliczu silnego popytu krajowego oraz zagranicznego, czego efektem są dynamiczne wzrosty cen między innymi stali, drewna, cementu, paliw. Dodatkowo na rynku obserwowane są istotne wzrosty cen energii w związku ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2. Problemy związane z pogarszającą się dostępnością materiałów produkcyjnych oraz nieprzewidywalnością ich cen na rynku powodują trudności w kształtowaniu bieżącej polityki cenowej. Trafność w oszacowaniu w danym momencie kosztów produkcji, ocena dostępu do komponentów determinuje osiągane marże z kilkumiesięcznym opóźnieniem" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 2,01 mln zł wobec 14,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Obok kostek brukowych i płyt tarasowych jej portfolio obejmuje m.in. liczne propozycje materiałów do realizacji obrzeży, ogrodzeń, schodów czy elementów małej architektury ogrodowej, a także oświetlenie zewnętrzne, chemię budowlaną czy akcesoria i narzędzia montażowe. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 250,18 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)