"Decyzja podtrzymuje ustalenia wyniku kontroli podatkowej w zakresie nieprawidłowego ujęcia kosztów uzyskania przychodów związanych z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych w 2014 r., o których Spółka informowała w raporcie bieżącym oraz w skonsolidowanym raporcie Finansowym Grupy Żywiec S.A. za I kwartał 2021 r. Dodatkowo, w wyliczeniu zobowiązania podatkowego ŚUCS nie uwzględnił odliczonych przez spółkę strat podatkowych za lata 2012-2013" - czytamy w komunikacie.

Spółka nie zgadza się z decyzją, gdyż w jej opinii wnioski zawarte w jej uzasadnieniu nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa, a także w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.

Reklama

"Dodatkowo spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu ministra finansów potwierdzających zasadność podjętych przez spółkę działań. Decyzja nie jest prawomocna i nie podlega wykonaniu, zaś spółce przysługuje prawo wniesienia odwołania do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, z czego spółka zamierza skorzystać" - czytamy dalej.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2020 roku grupa sprzedała 12,2 mln hektolitrów piwa. Dysponuje browarami w Żywcu, Warce, Leżajsku, Elblągu i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)