Zysk operacyjny wyniósł 2,11 mln zł wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,42 mln zł w I kw. 2021/2022 wobec 36,07 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021/2022 wyniósł 0,88 mln zł wobec 3,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)

(ISBnews)