"W związku z powyższym spółka informuje, iż w wyniku rozliczenia wezwania:

1. Acico Investments Limited z siedzibą w Larnace nabyła bezpośrednio 64 938 akcji spółki, stanowiących 0,67% w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do 64 938 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 0,67% w ogólnej liczbie głosów;

Reklama

2. Galtoco Investments Limited z siedzibą w Nikozji nabyła bezpośrednio 44 881 akcji spółki, stanowiących 0,46% w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do 44 881 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 0,46% w ogólnej liczbie głosów;

pan Marcin Misztal oraz Andrzej Kowalski bezpośrednio nie nabyli akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Po rozliczeniu wezwania strony porozumienia posiadają łącznie 9 439 116 akcji spółki, stanowiących 97,31% kapitału zakładowego.

Pod koniec 2021 r. Andrzej Kowalski, Marcin Misztal, Acico Investments i Galtoco Investments ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 370 703 akcji i2 Development, stanowiących 3,82% kapitału zakładowego, po cenie 11,5 zł za sztukę.

Akcje miały być nabywane przez Acico Investments Limited oraz Galtoco Investments Limited. Są to podmioty zależne odpowiednio od M. Misztala i A. Kowalskiego. Acico Investments Limited zamierzało nabyć 195 380 akcji, a Galtoco Investments Limited zamierzało nabyć 175 323 akcji.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r.

(ISBnews)