Strata operacyjna wyniosła 16,25 mln zł wobec 11,5 mln zł straty rok wcześniej.

Strata EBITDA wyniosła w IV kw. ub.r. 12,81 mln zł wobec 7,14 mln zł straty rok wcześniej, zaś bez programu motywacyjnego - odpowiednio: 4,81 mln zł wobec 9,24 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 17,88 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 7,35 mln zł rok wcześniej.

W całym 2021 r. spółka miała 37,51 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 37,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 1,48 mln zł w porównaniu z 1,34 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 r. Ryvu zaraportowało 37,5 mln zł przychodów, z czego ponad 67% stanowiły otrzymane granty (25,2 mln PLN), a pozostałą część stanowią przychody uzyskane z tytułu umów partneringowych (11,2 mln zł) oraz pozostałe (1,1 mln zł)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Koszty operacyjne, z wyłączeniem niegotówkowych kosztów programu motywacyjnego, wyniosły w ub.r. 92,4 mln zł. Składały się na nie głównie koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową.

Strata EBITDA z wyłączeniem programu motywacyjnego wyniosła 42,3 mln zł wobec 23,3 mln zł w 2020 r. Strata netto z wyłączeniem programu motywacyjnego wyniosła 54,5 mln zł wobec 31,7 mln zł w 2020 r.

"Raportowane wyniki finansowe wpisują się w założenia strategii Ryvu Therapeutics. Spółka koncentruje się obecnie na wzroście wartości prowadzonych projektów, planując ich komercjalizację na późniejszych etapach rozwoju, w których będą mogły wygenerować znacznie wyższe przychody. Zaawansowany etap rozwoju projektów związany jest z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów prac badawczo-rozwojowych, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach spółki" - czytamy dalej w komunikacie.

Na dzień 10 marca 2022 r. Ryvu Therapeutics posiadało 68,2 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

"Patrząc na miniony rok mogę z dumą stwierdzić, że w 2021 roku dokonaliśmy wielu znaczących postępów w naszym portfelu badawczo-rozwojowym. Rozwój prowadzonych badań odbywał się zgodnie z założoną strategią, a postępy dotyczą zarówno naszych programów klinicznych, jak i projektów wczesnej fazy" - skomentował współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes Ryvu Therapeutics Paweł Przewięźlikowski, cytwany w komunikacie.

"W roku 2021 rozszerzyliśmy badanie kliniczne fazy I/II, naszej flagowej cząsteczki RVU120, o nowe wskazanie terapeutyczne, czyli nawrotowe/oporne na leczenie przerzutowe lub zaawansowane guzy lite, oraz o dodatkowe ośrodki kliniczne. Cząsteczka SEL24 (MEN1703) osiągnęła kolejne etapy rozwoju, co uprawniło nas do otrzymania płatności z tytułu kamienia milowego od naszego partnera, spółki Menarini. Spółka Galapagos zdecydowała się dalej rozwijać programy badawcze w oparciu o pakiet danych opracowany przez Ryvu. Uczestniczyliśmy w wielu konferencjach naukowych i inwestorskich, podczas których spotykaliśmy się z pozytywnym przyjęciem zarówno naszej strategii naukowej, jak i celów biznesowych. Dzięki ubiegłorocznym sukcesom badawczym patrzymy z optymizmem w przyszłość" - dodał Przewięźlikowski.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)