Zysk operacyjny wyniósł 1,03 mln zł wobec 8,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA spadł o 76% r/r do 2,2 mln zł.

Reklama

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,84 mln zł w 2021 r. wobec 27,32 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 roku przychody netto ze sprzedaży spółki osiągnęły 25 843 509,77 zł, spadek o 5,4% r/r. Istotny jest utrzymanie wysokiego poziomu przychodów ze sprzedaży produktów, których wartość wyniosła 23 041 769,32 zł za 2021, tj. mniej o 8,5% względem rekordowego 2020 roku. Wartość ta wskazuje na realne przychody ze sprzedaży całego portfolio oferowanych produktów i usług, co przełożyło się na wpływy do pieniężne spółki. Warto dodać, iż spółka prezentując otrzymane zaliczki na produkcję i sprzedaż gier w bilansie, o łącznej wartości 7 018 532,71 zł na dzień 31.12.2021, przedstawia 'odłożone' przychody, które będą zaksięgowane jako rachunku zysków i strat w dniu premier poszczególnych gier" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Zarząd spółki oczekuje, że znaczny wzrost nakładów w 2021 roku na przygotowanie nowych istotnych tytułów, które będą miały premiery w 2022 roku i później, przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach, a także na dynamiczny wzrost zysków operacyjnych i wpływów pieniężnych do spółki" - czytamy dalej.

Forever Entertainment podkreślił, że rok 2021 był dla spółki czasem wzmożonych inwestycji w gry o budżetach produkcyjnych większych od realizowanych w poprzednim roku, które będą miały swoje premiery w roku 2022 i w latach następnych.

"Inwestycje te są widoczne przede wszystkim we wzroście zatrudnienia o ok. 40% r/r oraz ze wzroście kosztów wynagrodzeń, które były wyższe o 54% za cały 2021 rok w porównaniu do 2020 roku, a za sam IV kwartał 2021 były wyższe o 69% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - wskazano w sprawozdaniu.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)