Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 411,3 mln zł wobec 362,1 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 648,8 mln zł wobec 548,6 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 205 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 3 484 mln zł rok wcześniej.

W całym 2021 r. Asseco Poland odnotowało 468,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 401,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1 456,3 mln zł wobec 1 214,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 2 245,2 mln zł wobec 1 922,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14 498,1 mln zł w 2021 r. wobec 12 192,8 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Asseco w 2021 roku wyniosły 14 498,1 mln zł wobec 12 192,8 mln zł w poprzednim roku. Grupa zanotowała wzrosty we wszystkich segmentach operacyjnych: Asseco Poland, Formula Systems i Asseco International. Istotna dysproporcja pomiędzy wynikiem operacyjnym a zyskiem netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wynika przede wszystkim ze znaczących udziałów akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach zależnych, przede wszystkim w Grupie Formula Systems" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W 2021 roku przychody w kluczowym dla grupy segmencie oprogramowania i usług własnych wyniosły 11 309 mln zł wobec 9 636,9 mln zł i stanowiły 78% całkowitej sprzedaży. Sprzedaż oprogramowania i usług firm trzecich ukształtowała się na poziomie 1 493,8 mln zł i odpowiadała za 10% skonsolidowanych przychodów, a sprzedaż sprzętu i infrastruktury wyniosła 1 695,3 mln zł i stanowiła 12% przychodów grupy, wymieniono dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 320,9 mln zł wobec 265,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)